Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skadedjur

Att hålla skadedjur borta från din bostad är inte bara en ekonomisk fråga, det bidrar också till en hållbar utveckling eftersom du ökar livslängden på huset och ditt boende.

Kontakta Anticimex direkt om du behöver hjälp angående skadedjur

Du behöver inte göra en felanmälan eller på annat sätt kontakta oss för att få hjälp med skadedjur. Mölndalsbostäder har avtal med skadedjursbekämpare och du ringer dem direkt när du behöver hjälp. Vi har olika avtal i våra fastigheter och för se kontaktuppgifter till den skadedjursbekämpare som gäller i  din fastighet, se informationstavla i din trappuppgång eller hiss.

Lagar som reglerar skadedjursfrågor

Enligt miljöbalken och jordabalken har Mölndalsbostäder som fastighetsägare ansvar för att se till att ohyra och skadedjur saneras i våra fastigheter. I varje trappuppgång ska det även finnas information och kontaktuppgifter till det företag som sanerar i just din fastighet.