Välkommen till Mölndalsbostäders nyhetsrum

Om Mölndalsbostäder

Mölndalsbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 3 900 lägenheter och 140 lokaler i Mölndal. Vi är nästan 90 medarbetare som målinriktat arbetar för att nå vår vision – att ständigt utvecklas och bidra till att vara En bättre värd i Mölndal.

Mölndalsbostäder är en samhällsbyggare som bidrar till att stärka Mölndals kommuns utveckling. Med hög kompetens bygger, äger och förvaltar vi fastigheter som erbjuder boende för alla livets faser.