Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grilltider

14 juni 2019

För att alla ska kunna glädjas åt ljumma sommarkvällar ber vi våra hyresgäster att grilla klokt i sommar. Det här är våra regler för hur du kan grilla, beroende på brandrisk och i vilken typ att fastighet du bor i:

  • På terrasser och balkonger får endast elgrill användas, eftersom brandrisken är mycket stor om annat används.
  • På gemensamma ytor och gårdar får kol- och gasolgrill användas.
  • Om du bor i radhus eller lägenhet med altan eller tomt, tänk på att ställa grillen på ett sådant sätt att inte dina grannar störs av röken.

Säkerhet och trivsel

  • Släng aldrig varm kol eller briketter i papperskorgar eller soptunnor.
  • Tänk också på att hålla ordentlig uppsikt över grillen med tanke på barn och husdjur.
  • Det är även mycket viktigt att inte störa andra genom att sprida os in i bostäder och att ha behörigt avstånd till lättantändligt material.

Eldningsförbud kan förekomma

Tänk även på att det kan förekomma eldningsförbud nu när sommaren är väldigt torr. På Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida kan du hålla dig uppdaterad om eldningsförbud och vad som gäller när ett förbud råder.