Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktpersoner med särskild kunskap inom sitt yrkesområde.

Fastighetsförvaltning och fastighetsservice

Åke Viggedal
Åke Viggedal

Chef förvaltning

031-720 84 24 ake.viggedal@molndalsbostader.se
Henrik Freed
Henrik Freed

Chef fastighetsservice

0705-89 00 64 henrik.freed@molndalsbostader.se

Fastighetsutveckling och lokaler

Mats Andersson
Mats Andersson

Fastighetsutvecklingschef

0739-10 84 48 mats.andersson@molndalsbostader.se
Peter Olsson
Peter Olsson

Lokaluthyrare

031-720 84 16 peter.olsson@molndalsbostader.se

Kvalitet och hållbarhet

Camilla Axelsson
Camilla Axelsson

Kvalitet och hållbarhetsansvarig

0739-10 84 41 camilla.axelsson@molndalsbostader.se

Ekonomi

Äldreboenden, Trygghetsboenden, LSS, Kooperativa hyresrätter

Göran Tengblad
Göran Tengblad

Chef specialfastigheter

031-720 84 34 goran.tengblad@molndalsbostader.se