Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktpersoner med särskild kunskap inom sitt yrkesområde.

Fastighetsförvaltning och fastighetsservice

Åke Viggedal
Åke Viggedal

Chef förvaltning

031-720 84 24 ake.viggedal@molndalsbostader.se
Henrik Freed
Henrik Freed

Chef fastighetsservice

0705-89 00 64 henrik.freed@molndalsbostader.se

Fastighetsutveckling och lokaler

Mats Andersson
Mats Andersson

Fastighetsutvecklingschef

0739-10 84 48 mats.andersson@molndalsbostader.se
Peter Olsson
Peter Olsson

Lokaluthyrare

031-720 84 16 peter.olsson@molndalsbostader.se

Ekonomi

Digitaliseringsfrågor

Tomas Olsson
Tomas Olsson

Chef Marknad och Affärsutveckling

073-910 84 44 tomas.olsson@molndalsbostader.se

Äldreboenden, Trygghetsboenden, LSS, Kooperativa hyresrätter

Göran Tengblad
Göran Tengblad

Chef specialfastigheter

031-720 84 34 goran.tengblad@molndalsbostader.se