Vårt hållbarhetsarbete

Mölndalsbostäder vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och arbetar aktivt med frågor angående miljö, samhälle och boende. Vi tror på att ta hänsyn till resurser, kretslopp och människors välbefinnande genom hela vår arbetsprocess och vi är övertygade om att vi genom vårt arbete kan bidra till en positiv utveckling.

Klimatinitiativet

Mölndalsbostäder har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ, som är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.

Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ.

Våra transporter

När vi köper in nya fordon väljer vi fordon med minst skadlig inverkan på miljön. Våra fastighetsarbetare kör elbilar som är tysta och miljövänliga att köra mellan våra gårdar. Mölndalsbostäders medarbetare har även tillgång till elcyklar som kan användas i arbetet.

Avfallssortering

Det ska vara enkelt, tryggt och fräscht att sortera sitt avfall som boende. Det gör vi möjligt genom att erbjuda bra sorteringsmöjligheter i samtliga miljörum med tydlig och lättförståelig märkning på kärlen.

Just nu testar Mölndalsbostäder tillsammans med tekniska förvaltningen på Mölndals stad, ett nytt smart sätt att samla in gammal matolja och annat flytande matfett för återvinning.

Läs mer om returburken för att återvinna fett.

Certifieringar

Vi är stolta över att ha ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001:

ISO 9001 är en standard inom kvalitetsledning och certifieringen som säkerställer att vi systematiskt arbetar med kundfokus, ständiga förbättringar, leverantörsrelationer, ledarskap, medarbetarskap, processtänk och tar faktabaserade beslut.
ISO 14001 är en standard inom miljöledning, som säkerställer att vi arbetar systematiskt med att förbättra vår miljöprestanda, som i sin tur innebär att vi minskar vår miljöbelastning.
OHSAS 18001 är en standard inom arbetsmiljöledning som säkerställer bland vi arbetar systematiskt med att förbättra vår arbetsmiljöprestanda för personalen.