Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tyck till om ditt boende

18 maj 2018

Din åsikt är viktig för oss och utgör
en mycket viktig del i vårt förbättringsarbete. Därför vill vi påminna om att det fortfarande finns möjlighet att lämna dina svar på vår kundnöjdhetsenkät. Sista svarsdag är torsdagen den 24 maj.

Hur besvarar jag enkäten?

Antigen kan du svara på enkätfrågorna genom att använda dig av formuläret som vi delat ut i din brevlåda, det finns ett bifogat svarkuvert som du kan använda för att skicka in dina svar. Föredrar du att svara via webben så kan du följa länken som finns angiven i enkäten.