Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parkering i innerstaden

02 maj 2018

Mölndals stad har tillsammans med Mölndals Parkeringsbolag (MPAB) beslutat att göra en tillfällig ändring av parkeringsvillkoren vid vissa av innerstadens p-ytor, för att öka tillgängligheten för besökare. Förhoppningen med denna åtgärd är att fler fordon kopplade till innerstadens byggarbeten kommer att välja att parkera på andra parkeringsytor.

Reglering av p-platser enligt nedan kommer att göras under tidsperioden 15/5 – 1/10 -2018. 

  • Tempelgatans P-yta: Max p-tid 3 timmar klockan 08-18 vardagar, första timman fri parkering
  • Häradsgatan: Max p-tid 3 timmar klockan 08-18 vardagar, första timman fritt
  • Tempelgatan: Max p-tid 3 timmar klockan 08-18 vardagar
  • Göteborgsvägen 7: Max p-tid 3 timmar klockan 08-18 vardagar

Parkering för endagarsparkering längre tid än 3 timmar hänvisas till P-huset vid Tempelgatan plan 1 och plan 2 + i Aktiviteten.

Parkering för 30 dagar – boka via Mölndals parkerings hemsida www.molndalsparkering.se eller kontakta kundtjänst telefon 031-87 54 79, e-post mpab@mpab.molndal.se