Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Övergång till Zitius öppet nät

10 oktober 2017

Sedan i september 2017 pågår övergången till ett s.k. ”Öppet Nät” genom vår nya kommunikationsoperatör Zitius. Arbetet kommer att pågå mellan september-december 2017 och berör leveransen av tv och bredband till våra fastigheter. Lanseringen av det öppna nätet områdesvis från och med december 2017.

Vad innebär ett öppet nät för mig som hyresgäst?

Kommunikationsoperatören Zitius kommer att hantera hela tv- och bredbandsutbudet för våra fastigheter i det ”öppna nätet”, via en och samma portal som heter Zmarket.

Förändringen kommer att föra med sig ökad kvalitet, valfrihet och datahastighet. Det ”öppna nätet” levereras genom fiber fram till det nätverksuttag som redan finns i din lägenhet och som vanligtvis sitter i hallen.

Hur beställer jag?

Vill du ha kvar det utbud och tjänster som du redan har så behöver du inte göra någonting, men du har nu också möjligheten att fritt välja i ett brett utbud av tv- och bredbandstjänster i det öppna nätet. Dessa får du tillgång till och kan beställa genom portalen molndalsbostader.zmarket.se.

Vad händer med kabel-tv nätet?

Om du bor i en fastighet som har kabel-tv nät genom ComHem, vill vi informera om att ComHem avslutar samtliga tjänster i kabel-tv nätet den 1 mars och flyttar över dessa till fibernätet. Efter den 1 mars kommer Telia att ta över distributionen av det analoga grundutbudet av tv-kanaler i kabel-tv nätet som ingår i din hyra.

Vad händer fram till själva lanseringen i december 2017?

Under tiden för arbetet kan det förekomma vissa störningar i form av korta avbrott i nätet både för tv och Internet. En del utrustning behöver bytas och omkopplingar behöver ske. Vi hoppas att du har överseende med detta. Ditt nuvarande utbud kommer i övrigt att fungera som vanligt.

Mediaomvandlare 

I vissa lägenheter behöver vi byta ut den så kallade medieomvandlaren, som fördelar tv och bredband. Om vi behöver göra ett byte i din lägenhet så kommer du att bli kontaktad inför att en tekniker kommer och genomför bytet. Dina befintliga tjänster kommer inte att påverkas av detta.

När får jag information?

Information kommer från vår kommunikationsoperatör Zitius i god tid innan lansering i din fastighet, med ytterligare förklaring om vad som ska ske och hur bytet går till. 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Roger Gordon, telefon 031- 720 84 40 eller e-post.