Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunikationsoperatör Zitius - öppet nät

12 februari 2018

För en tid sedan fick alla våra hyresgäster information i brevlådan om att Mölndalsbostäder kommer byta leverantör i av ditt tv-basutbud i kabel-tv nätet.

Nytt datum för lansering

Nytt datum för lansering är den 3 april 2018 för byte av leverantör av tv-basutbudet och genomförs under en 3 veckorsperiod. Lanseringen är framflyttad några veckor från det ursprungliga datumet, beroende på att en hårdvara är försenad till de som har köpta tjänster såsom tv, bredband och/eller telefoni i kabel-tv nätet från Com Hem och som har för avsikt att fortsätta med Com Hem i fibernätet. Dessa kunder behöver ny hårdvara för att deras tjänster skall fungera i fibernätet. Därför är vi tvingats att flytta fram datumet för lanseringen från den 1 mars till den 3 april.

Framflyttningen berör grundutbudet i kabel-tv-nätet. Under tiden kommer alla tjänster att fungera som vanligt i Kabel-tv-nätet.

Vi beklagar förseningen och hoppas att ni har överseende med detta.

Information om projektet

Sedan i september 2017 pågår övergången till ett s.k. öppet nät genom vår nya kommunikationsoperatör Zitius. Arbetet startade i september och berör leveransen av tv och bredband till våra fastigheter. Lanseringen av det öppna nätet sker områdesvis. 

Vad innebär ett öppet nät för mig som hyresgäst?

Kommunikationsoperatören Zitius kommer att hantera hela tv- och bredbandsutbudet för våra fastigheter i det ”öppna nätet”, via en och samma portal som heter Zmarket.

Förändringen kommer att föra med sig ökad kvalitet, valfrihet och datahastighet. Det ”öppna nätet” levereras genom fiber fram till det nätverksuttag som redan finns i din lägenhet och som vanligtvis sitter i hallen.

Hur beställer jag?

Vill du ha kvar det utbud och tjänster som du redan har så behöver du inte göra någonting, men du har nu också möjligheten att fritt välja i ett brett utbud av tv- och bredbandstjänster i det öppna nätet. Dessa får du tillgång till och kan beställa genom portalen molndalsbostader.zmarket.se.

Vad händer med kabel-tv nätet?

Om du bor i en fastighet som har kabel-tv nät genom ComHem, vill vi informera om att ComHem avslutar samtliga tjänster i kabel-tv nätet den 3 april och flyttar över dessa till fibernätet. Efter den 3 april kommer Telia att ta över distributionen av det analoga grundutbudet av tv-kanaler i kabel-tv nätet som ingår i din hyra.

Under tiden för arbetet kan det förekomma vissa störningar i form av korta avbrott i nätet både för tv och Internet. En del utrustning behöver bytas och omkopplingar behöver ske. Vi hoppas att du har överseende med detta. Ditt nuvarande utbud kommer i övrigt att fungera som vanligt.

Mediaomvandlare 

I vissa lägenheter behöver vi byta ut den så kallade medieomvandlaren, som fördelar tv och bredband. Om vi behöver göra ett byte i din lägenhet så kommer du att bli kontaktad inför att en tekniker kommer och genomför bytet. Dina befintliga tjänster kommer inte att påverkas av detta.

När får jag information?

Information kommer från vår kommunikationsoperatör Zitius i god tid innan lansering i din fastighet, med ytterligare förklaring om vad som ska ske och hur bytet går till. 

Kundservice

Här får du bland annat tillgång till driftsinformation och information kring hur du gör felanmälan.

Installation och guider

Här hittar du inkopplingsguider och steg-för-steg-guide för hur du köper tjänster på Zmarket.