Vår uthyrningspolicy

Mölndals stad, via Kvarnfallet AB, har givit Mölndalsbostäder i uppdrag att stärka Mölndals utveckling genom att vara aktiv på bostads- och fastighetsmarknaden. Vår uthyrningspolicy grundar sig på lagar, ägardirektiv, vår affärsidé, förturer enligt särskilda avtal med staden samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renoveringar och ombyggnation.  

Ägardirektiv  

  • Erbjuda attraktiva hyresrätter åt bostadskonsumenter  
  • Undvika negativa effekter av segregation  
  • Stimulera långsiktigt boende   

Vår vision i samband med uthyrning  

"En bättre värd i Mölndal” syftar till att vi ska uppfattas som trovärdiga, rättvisa, transparenta och uppfylla ägarens krav. Förturer kan endast prövas för befintliga hyresgäster av verkställande direktör.   

Regelverk och prioriteringar vid fördelning av lediga lägenheter   

Förturer innan publicering på Boplats:  

Steg 1
Eget behov vid exempelvis renovering, rivning eller ombyggnation   

Steg 2 
Förtur för befintliga hyresgäster med särskilda, dokumenterade skäl. *)  

Steg 3 
Samarbetsavtal med Mölndals stad.  

*) Separation, varaktigt sammanboende med minderåriga gemensamma barn, ett dokumenterat fysiskt medicinskt skäl, dokumenterat störningsärende. Vi tar hänsyn till god hyressed.

Befintligt bestånd som publiceras på Boplats:  

Steg 1 
Nuvarande hyresgäst med flest Mölndalsbostäderspoäng  och minst 36 månader i nuvarande lägenhet. Avsteg från regeln gäller för Trygghetsboende Bifrost, där det finns möjlighet att söka omflyttning från dag 1 via Boplats. 
Vid intern omflyttning där lägenhet frigörs, lämnas den utflyttade lägenheten direkt till Boplats för uthyrningprioritering sker med Boplatspoäng.  

Steg 2 
Registreringtid på Boplats  

Nyproduktion som publiceras på Boplats:  

Steg 1 
Nuvarande hyresgäst med längst boendetid i sin nuvarande lägenhet, kan söka omflyttning från dag 1 via Boplats. 
 
Steg 2 
Registreringstid på Boplats. 

Poängsystem 

Poäng på Boplats - Du får poäng för varje dag du är registrerad och har betalat din avgift på Boplats.

Poäng hos Mölndalsbostäder - Du får poäng för varje boendedag med ditt nuvarande kontrakt hos Mölndalsbostäder, vi kallar det Mölndalsbostäderspoäng. 

Grundkrav  

Fördelning av lägenheter sker under förutsättning att nedanstående grundkrav är uppfyllda:   

Inkomstkrav 

Inkomst ska styrkas. Den sammanlagda bruttoinkomsten skall uppgå till minst 1,5 gånger årshyran, som avrundas upp till närmaste tusental vid publicering på Boplats. Inkomstkravet gäller ej Trygghetsboendet.  Som inkomst räknas lön, a-kassa, sjukersättning, pension, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga. 

Intern omflyttning  

Inkomster prövas inte i samband med intern omflyttning, men god hyressed prövas. 

Kreditvärdighet 

Den sökande får inte ha en skuld hos kronofogden, men skulder av liten betydelse kan tas upp till prövning.  

Maximalt antal personer per lägenhet :

  • Ett rum och kök - maximalt 3 personer  
  • Två rum och kök - maximalt 4 personer  
  • Tre rum och kök - maximalt 6 personer  
  • Fyra rum och kök - maximalt 8 personer  
  • Fem rum och kök - maximalt 10 personer  

Observera att i lägenhet med integrerat kök och vardagsrum räknas i detta sammanhang inte vardagsrummet som enskilt rum.

Rökfritt i nyproduktion  

Rökförbudet innefattar tobaksrökning i nyproducerade lägenheter, på balkonger och uteplatser, i gemensamma utrymmen samt i direkt anslutning till husen.  Ett särskilt medgivande undertecknas i samband med kontraktsskrivning. 

Syftet med rökförbudet är att bidra till bättre trivsel och en hållbar boendemiljö för alla hyresgäster.