Blanketter

Blanketter och beställningar som du vill skicka till oss, sänds till:

Mölndalsbostäder AB
Box 163
431 22 Mölndal

Blanketter och beställningar kan även lämnas i vår kundmottagning på Häradsgatan 1 i Mölndal, vardagar mellan klockan kl. 8.00-16.00. Efter kontorstid finns en brevlåda till vänster om huvudentrén.


Plusval

Prislista Plusval
Beställningslista kök
Beställningslista övrigt utbud


Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning
Hyresavtal andrahandsuthyrning
Fullmakt andrahandsuthyrning


Byte och överlåtelse

Ansökan om lägenhetsbyte - Direktbyte
Ansökan om lägenhetsbyte - Byteskedja
Ansökan om överlåtelse av hyresavtal


Fullmakt nycklar

Fullmakt för nycklar


Uppsägning

Uppsägning hyresavtal
Uppsägning hyresavtal - dödsbo
Uppsägning hyresavtal - flytt till äldreboende


Flyttstädning

Checklista för flyttstädning


Autogiro

Autogiro passar dig som vill att dina räkningar ska betalas per automatik direkt från ditt konto. Kontakta din bank för mer information.