Blanketter

Blanketter och beställningar som du vill skicka till oss, sänds till:

Mölndalsbostäder AB
Box 163
431 22 Mölndal

Blanketter och beställningar kan även lämnas i brevinkastet till vänster om entrédörren till vårt kundcenter på Häradsgatan 1 i Mölndal .


Plusval

Prislista
Beställningslista kök
Beställningslista övrigt utbud
Fullmakt för Plusval


Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning
Hyresavtal andrahandsuthyrning
Fullmakt andrahandsuthyrning


Byte och överlåtelse

Ansökan om lägenhetsbyte - Direktbyte
Ansökan om lägenhetsbyte - Byteskedja
Ansökan om överlåtelse av hyresavtal
Ansökan om överlåtelse av hyresavtal - dödsbo
Avtal tidigare in- och utflytt


Fullmakt nycklar

Fullmakt för nycklar


Uppsägning

Uppsägning hyresavtal
Uppsägning hyresavtal - dödsbo
Uppsägning hyresavtal - flytt till äldreboende


Flyttstädning

Checklista för flyttstädning


Autogiro

Autogiro passar dig som vill att dina räkningar ska betalas per automatik direkt från ditt konto. Kontakta din bank för mer information.