Inflyttningsdagen

Inflyttningsdagen är den första dagen i månaden. Vi kontaktar dig och bokar en tid för nyckelutlämning. Du kan tidigast hämta ut dina nycklar första vardagen i månaden från klockan 12.00. Är första kontraktsdagen en helgdag hämtar du nycklarna nästkommande vardag. Du som står på kontraktet hämtar alla nycklarna hos oss på Häradsgatan 1.

Tidigare inflyttning 

Har du och föregående hyresgäst kommit överens om tidigare tillträde, får det ske tidigast 14 dagar innan ditt hyresavtal börjar gälla. Utflyttande hyresgäst måste lämna in en skriftlig överenskommelse till oss som ni båda måste skriva under. Tänk på att den som har kontraktet är ansvarig för lägenheten och ska ha en aktiv hemförsäkring på den aktuella adressen. Glöm inte att boka tid hos kundcenter för att göra nyckelbytet där, så att rätt person har kvitterat ut nycklarna. Vi gör ingen städbesiktning om ni som hyresgäster har gjort upp om ett tidigare tillträde. Ni ansvarar själva för att godkänna städningen. Läs mer om vad som krävs för tidigare tillträde. 

Nycklar

Behöver du extra nycklar kan du läsa mer om hur du beställer det under information om nycklar.