Parkering

Vill du hyra eller säga upp parkeringsplats, carport och garage?

Vill du hyra en parkeringsplats, carport, garage, MC-garage av Mölndalsbostäder är du välkommen att kontakta vår uthyrning via mejlUppsägningstiden för parkeringsplatser är en kalendermånad.

Kontakta Mölndals Parkering för:

Parkeringsplats med laddplats för elfordon

Mölndalsbostäder har installerat laddstolpar i våra områden. Om du är intresserad av att hyra en parkeringsplats med laddplats för elbil, skriv till uthyrning@molndalsbostader.se eller besök vår kundmottagning på Häradsgatan 1. Här kan du läsa mer om hur parkeringsplats med laddstolpe funkar.

MC-garage

Kontakta oss för mer information om MC-garage att hyra, kontakta Mölndalsbostäder.

Undantag från parkeringsförbud på gårdar

Det är inte tillåtet att köra in för att parkera på gårdar och övrig tomtmark. Undantag är om du behöver lasta och eller lossa möbler vid flytt. 

Andrahandsuthyrning är inte tillåtet

Det är inte tillåtet att låna ut eller hyra ut sin parkering till någon annan, utan du har fullt ansvar för ditt eget avtal. Undantaget är om du har en godkänd andrahandsuthyrning av din bostad, då får andrahandshyresgästen möjlighet att använda parkeringsplatsen under tiden för att andrahandsavtalet gäller.