Huskurage

Trygghet i hemmet - Huskurage

Mölndalsbostäder stödjer Huskurage, som är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera.

Besök Huskurage hemsida för att få råd om hur du kan agera i situationer när du känner oro för att en granne far illa.

Din insats kan vara livsavgörande. Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. 
Du kan rädda liv.