Utflyttning

Utflyttningsdagen
Utflyttningsdag är den första dagen i månaden, innan klockan 12.00 ska nycklar lämnas i vår kundmottagning på Häradsgatan 1. Skulle den första dagen i månaden infinna sig på en lördag, söndag eller helgdag, är det nästkommande vardag som gäller.


Nycklar
Oavsett när utflyttning sker, ska samtliga nycklar alltid lämnas till vår kundmottagning. Lämnas inte alla nycklar, eller om det saknas originalnycklar, behöver låset bytas och kostnaden får du som flyttar ut stå för. Att byta låscylinder kan vara en kostsam sak, så se gärna över dina nycklar inför utflyttningen.


Tidigare tillträde
Om du och den nya hyresgästen som ska flytta in kommit överens om ett tidigare tillträde innan kontraktsdatumet, så bör ni göra en skriftlig överenskommelse och du som flyttar ut bör behålla din hemförsäkring till dess kontraktet löper ut.


Parkeringsplats, förråd och garage
Vid uppsägning av din lägenhet sägs parkeringsplats, förråd, garage eller liknande utrymmen som du hyr automatiskt upp samma dag som du ska lämna din lägenhet.