Telefonabonnemang

Om du har ett fast telefonabonnemang flyttar du det genom att ringa din telefonoperatör. I våra nyare fastigheter finns inte fast telefoni, utan där finns IP telefoni som ett alternativ.