Min Värd

Kvarteret Gråsejen i Mölndals innerstad efter ombyggnad


Mölndalsbostäder ger ut hyresgästtidningen Min värd fyra gånger per år. Den finns till för dig som hyresgäst och kommer ut i mars, juni, september och november.

Vår önskan med Min värd är att på ett trevligt sätt berätta om nyheter och aktiviteter i det våra bostadsområden och andra angelägna ämnen för våra hyresgäster.