Trivsel och trygghet


Hör av dig till Helene om du vill prata om boendefrågor som rör trivsel och trygghet.

 

Helene Wahlqvist Sandell

Boendekonsulent

031-720 84 13 | E-post