Akuta ärenden

Vår fastighetsjour ger teknisk service med jour då vår ordinarie felanmälan är stängd. Vid fara för liv, ring genast 112.

Kontakt

Telefonnumret är 0739-10 84 80.
Använd numret endast då det finns risk att människor eller fastighet kan komma till skada, till exempel vid:

  • Elfel
  • Vattenläckor och översvämningar
  • Avsaknad av vatten
  • Totalstopp i avlopp
  • Kyl och frys fungerar inte

Var noga med att uppge:

  • Namn
  • Adress
  • Lägenhetsnummer
  • Telefonnummer
  • Beskrivning av felet

Störningsärenden - under kvällar och nätter

Störningsjour 031-720 84 50, telefontider 16.00-7.00

Om du blir utelåst

Mölndalsbostäders fastighetsjour utför inte låsöppningar. Skulle du tappa dina nycklar och inte kan komma in i din lägenhet, behöver du i stället kontakta en låssmed. Då monterar låssmeden en tillfällig cylinder, men dessa nycklar fungerar exempelvis inte i entrédörren.

Glöm inte att kontakta felanmälan och anmäla att du har bytt lägenhetscylinder. För att din lägenhet ska ingå i låssystemet igen måste Mölndalsbostäder montera in en ordinarie låscylinder.

Tänk på att en tappad nyckel kan kosta dig mycket pengar. Ha därför gärna en nyckel förvarad hos dina vänner eller släktingar där du lätt kan få tillgång till den.