Plusval

Hör av dig till oss om du har frågor kring Plusval och vilket utbud som finns i ditt område.

Du kan även besöka vår kundmottagning där vår Plusvals-utställning finns.
Se vår kundmottagnings adress och öppettider.

Marion Börjesson

Marion Börjesson

Områdesassistent Plusval

marion.borjesson@molndalsbostader.se
Erika Ekblom

Erika Ekblom

Kundmottagare

031-720 84 00 erika.ekblom@molndalsbostader.se
Jonna Williamsson

Jonna Williamsson

Kundmottagare

031-720 84 00 jonna.williamsson@molndalsbostader.se