Årsredovisning

Ett händelserikt år ligger bakom oss 

Anpassningar och omställningar för Corona-pandemin har kännetecknat året, men också fokus på digitalisering, hållbar utveckling och strategiska förflyttningar genom en ny affärsplan. Mölndalsbostäder gör ett starkt ekonomiskt resultat 2020.

Läs mer om allt detta och mycket annat i vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.

 

Arkiv