Hyreshandlingen pågår fortfarande

19 januari 2023

Hyresförhandlingen med hyresgästföreningen pågår fortfarande och vi har inga ytterligare besked att ge kring detta i nuläget. Vi ser fram emot en konstruktiv förhandling där lösningen är godtagbar för alla parter. 

Vårt utgångsbud i förhandlingen är 7,8 % och det utgår från den ansträngda ekonomiska situation som råder i hela världen och även påverkar oss. Självklart har vi förståelse för att detta kan skapa oro men under pågående förhandling har vi ingen möjlighet att uttala oss än eftersom vi heller inte har några svar i nuläget.  

Vi uppdaterar självklart så fort vi vet. När hyresförhandlingen är klar kommer du som hyresgäst bli informerad via trapphusinformation från oss.

Läs tidigare inlägg kring hyresförhandlingen för 2023