Rutiner i samband med spridning av covid-19

24 mars 2020

Vi följer utvecklingen och agerar bland annat efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har beredskap för att agera beroende på vad som händer och internt har vi vidtagit åtgärder, till exempelvis förstärkta riktlinjer gällande god handhygien och hur man kan agera för att minska smittspridning. De av våra medarbetare som har minsta förkylningssymptom ska stanna hemma.

För att kunna bibehålla en god service även under tiden för coronavirusets spridning har vi sett över våra rutiner i mötet mellan våra medarbetare och hyresgäster.

Boka tid för besök i vår kundmottagning

För att skydda våra besökare och vår verksamhet under tiden för covid-19, har vi beslutat att minska antalet besökare i vår kundmottagning. Från den 16 april har vi därför endast öppet efter tidsbokning. Du når vår kundmottagning på telefon 031 - 720 84 00, vardagar 8.00-16.00. 

Under tiden för smittspridning av coronaviruset finns det anledning att vara extra försiktig. Har du förkylnings- eller influensaliknande symptom vill vi att du avvaktar med ditt besök i vår kundmottagning till dess att du känner dig frisk.

Du kan under tiden ringa oss på 031 - 720 84 00 så hjälper vi dig exempelvis med:

  • Nyckelhantering
  • Blanketter
  • Hyresavier

Service och felanmälan 

Är du eller din familj sjuk med förkylnings- eller influensaliknande symptom och har en tid bokad med oss för reparationer eller andra arbeten i din bostad? Som en försiktighetsåtgärd för att begränsa spridningen av Coronaviruset vill vi att du kontaktar vår felanmälan på telefon 031-720 84 00 för att omboka tiden.  

Är du över 70 år?

Om du känner dig frisk, men är över 70 år, vill vi också gärna att du avvaktar med besök från oss, då du tillhör en riskgrupp för smittan. Hör av dig till vår felamälan på telefon 031-720 84 00, så kan vi stämma av ditt ärende. 

Hur agerar vi i äldreboenden?

Alla äldreboenden i Mölndal har infört besöksförbud för att minimera riskerna för äldre och vårdpersonal. Våra medarbetare på Specialfastigheter som arbetar med äldreboendena fortsätter i överenskommelse med kommunen sitt ordinarie arbete. För att minska risken att bidra till smittspridning har vi dock beslutat att hålla dessa medarbetare separerade från varandra under arbetet och lunchraster, för att minska risken för smitta.

Extra jourgrupp

En extra jourgrupp har satts samman, som endast hantera ärenden i samband med våra äldreboenden, samt gruppboenden enlig LSS.

Visning av lägenhet 

Ska du gå på visning av en lägenhet eller visa din lägenhet inför flytt? Då är det viktigt att både du som håller i visningen och du som ska gå på visningen är friska. Känner du dig sjuk måste du ställa in för att minska kontakten med andra. 

Mer information om coronaviruset 

Besök Folkhälsomyndigheten för aktuell information angående coronaviruset.