Tillsammans kan vi förhindra våld och rädda liv

25 november 2021

Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet 

Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innan för hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut. 

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring våld mot kvinnor. Under 2019 anmäldes omkring 23 200 sexualbrott, varav 8 820 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 5,6 procent att de utsattes för sexualbrott under 2019 enligt Brå. Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 16 fall 2019, vilket motsvarar 64 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året. 

Vad vi gör för att uppmärksamma Orange Day 

Som bostadsbolag kommer vi tyvärr allt för ofta i kontakt med våld i nära relationer. Sedan 2018 samarbetar vi med föreningen Huskurage för att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge dig och oss verktyg för att kunna agera.  

För att uppmärksamma Orange Day erbjuder vi alla medarbetare en föreläsning den 25 november. Syftet är att vi utbildar oss i hur kan vi agera i vårt uppdrag och vad vi kan uppmuntra dig som hyresgäst att våga agera om du märker av att någon granne är utsatt för våld. I årets sista nummer av Min värd har du också fått boken Huskurage - Från oro till omtanke, en liten men viktig skrift där du kan läsa mer om Huskurage viktiga arbete och fördjupa dig i hur du kan agera om du misstänker våld.

Vad kan du göra om du misstänker våld i huset där du bor?

  1. Knacka på hos grannen. 
  2. Hämta hjälp av andra om det behövs. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen på 112 vid en situation som upplevs akut eller hotfull.
  4. Vill du inte stå kvar själv kan du hämta hjälp och ringa polisen, men bara att knacka på dörren kan räcka för att stoppa pågående våld 

Tillsammans kan vi förhindra våld och rädda liv!