Vi är glada och tacksamma för alla svar vi fick in från vår Hållbarhetsenkät.

24 maj 2022

 

Stort tack till alla våra hyresgäster som deltog i hållbarhetsundersökningen via Aktivbo. En undersökning med syfte att förbättra för våra hyresgäster inom området hållbarhet.

 För varje besvarad enkät skänker vi 20 kronor till människor i flykt via Svenska kyrkan i Mölndal.

 Totalt blev det 26 740 kronor.

 Vill du också bidra med ett ekonomiskt stöd finns det fler organisationer som arbetar med att stödja människor på flykt som till exempel UNICEF, Röda korset, Rädda barnen och Radiohjälpen.