Mölndalsbostäders årsredovisning 2018

17 maj 2019

Det har hänt mycket spännande på Mölndalsbostäder under verksamhetsåret 2018.

Vi har bland annat byggt nya hus i Mölndals innerstad och infört laddningsplatser för e-fordon i våra bostadsområden. I vår kundundersökning fick vi i kategorin Serviceindex 86,1 procent nöjda kunder. Höga kundbetyg skapar stolta medarbetare som i sin tur stärks i rollen att ge bra service till våra hyresgäster.

Vi har under året även genomfört en stor fiberutbyggnad till alla våra bostadsfastigheter. Ett projekt som tagit mycket kraft och fokus från organisationen, men i slutändan landat bra.

Vårt flaggskepp, kvarteret Hajen i Mölndals innerstad, blev under året fullt inflyttat.

Tillsammans med ytterligare nya bostadsprojekt har vi tillfört 164 lägenheter till hyresmarknaden i Mölndal, vilket vi är stolta över. I en region där det råder bostadsbrist är varje ny lägenhet en vinst och ett bidrag till Mölndals stads vision om ett invånarantal om 70 000 år 2022, säger Marie Werner, vd för Mölndalsbostäder.

Läs Mölndalsbostäder årsredovisning för 2018.