Rökfria hus

22 augusti 2019

Mölndalsbostäder har beslutat att alla nyproducerade hus från och med nu ska vara helt rökfria.

Bättre trivsel och en hållbar boendemiljö

Syftet med rökförbudet är att bidra till bättre trivsel och en hållbar boendemiljö för alla hyresgäster. Rökning är bland de vanligaste störningsärendena hos oss, berättar Helene Sandell som arbetar med trivsel och trygghetsfrågor på Mölndalsbostäder. Renoveringar och saneringar efter rökning i bostäder påverkar boendemiljön negativt och hyrorna på sikt. Idag är det under 10% procent av befolkningen som uppger att de röker dagligen*, men de skadeverkningar rökningen medför är desto större. 

”Att rökning har en så stor negativ inverkan på den egna och omgivningens hälsa i kombination med att relativt få människor röker, gör att vi har valt att införa rökfritt boende i våra nyproducerade hus”, säger Marie Werner, vd på Mölndalsbostäder.

Men det är också viktigt att betona att i våra boenden är alla välkomna som hyresgäster, oavsett om man är rökare eller inte, under förutsättning att man följer de regler som finns. 

Rökförbudet gäller från och med augusti 2019 och innefattar tobaksrökning i nyproducerade lägenheter, på balkonger och uteplatser, i gemensamma utrymmen samt i direkt anslutning till husen.

Här kan du läsa våra frågor & svar angående rökfria hus.

* Folkhälsomyndigheten