Zitius

Efter sommaren startar arbetet med ny kommunikationsoperatör.


I september påbörjas det tekniska arbetet med övergång till ett s.k. ”Öppet Nät” genom kommunikationsoperatören Zitius. Kommunikationsoperatören Zitius kommer att hantera hela vårt tv- och bredbandutbud genom det ”öppna nätet” för våra fastigheter i en och samma portal.

Arbetet kommer att pågå mellan september-november 2017, med preliminär lansering i december 2017. Dina tjänster som du har idag i form av tv-kanaler och bredband, kommer inte att påverkas och du kommer att ha kvar dem under hela arbetets gång.

Den här lösningen innebär att alla våra hyresgäster kommer att få tillgång till att fritt kunna välja ur ett brett utbud av tv- och bredbandsleverantörer och deras tjänster i form av tv-kanaler och bredband, med samma villkor var man än bor som hyresgäst hos Mölndalsbostäder.

Mer detaljerad information kommer både på hemsidan och i din brevlåda i slutet av augusti.

Glad Sommar!