Praktik och Lärande i arbete (LIA)

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer arbetar Mölndalsbostäder aktivt för att minska våra fysiska kontakter. Många av våra medarbetare arbetar på distans när möjlighet ges och vi har gjort anpassningar i vår verksamhet för att minska risken för smittspridning.

Det innebär tyvärr att vi under pågående pandemi inte har någon möjlighet att ta emot dig som vill göra din praktik/LIA hos oss. Vi hoppas att det snart vänder och ser fram mot mer normala förhållanden utan restriktioner.