Tillgänglighet för Mölndalsbostäder

Mölndalsbostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.molndalsbostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.molndalsbostader.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till tycktill@mölndalsbostader.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till tycktill@mölndalsbostader.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med känslighet för flimmer samt kognitiv nedsättning.

  •  molndalsbostader.se så visas ett bildspel på en del av sidorna. Detta bildspel går inte att pausa eller ändra hastighet på.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning samt utan synförmåga.

  • Navigeringen på molndalsbostader.se är inte konsekvent på alla sidor framförallt vad det gäller länkar och struktur. Detta gör att det kan vara svårt att veta hur man navigerar.
  • Detta kan också göra att skärmläsare uppfattar innehållet på ett sätt som gör det svårt att navigera sidorna.

Problem vid användning med nedsatt syn.

  • På en del platser på molndalsbostader.se så används text som har så liten fontstorlek att den blir svår att läsa.

Problem vid användning med nedsatt syn och användning utan synförmåga.

  • Vissa sidor innehåller pdf-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade och kan orsaka problem vid läsning och uppläsning.

Oskäligt betungande anpassning

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll, så som tjänsterna Prenly, Frågor & Svar samt Mina Sidor som alla kan nås från www.molndalsbostader.se.

Hur vi testat webbplatsen

www.milou.se har gjort en oberoende granskning av www.molndalsbostader.se

Senaste bedömningen gjordes den 10 februari 2021.

Webbplatsen publicerades den 22 februari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 februari 2021.