Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Det här dokumentet beskriver hur molndalsbostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tillgängligheten för den här webbplatsen är god. Under 2020 kommer vi ytterligare förstärka tillgängligheten för våra besökare genom att våra blanketter ska kunna bearbetas digitalt. Blanketter finns för närvarande som PDF-filer att hämta.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från molndalsbostader.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är vid normala fall inom två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av molndalsbostader.se.
Senaste bedömningen gjordes den 2019-12-17.

Webbplatsen publicerades den 18 december 2019
Redogörelsen uppdaterades senast den 2019-12-18