Webbplatsinformation

Vi strävar efter att vår webbplats ska vara korrekt, tillgängligt och användbar för så många som möjligt oavsett om du söker bostad eller är hyresgäst.

Webbläsare

Det är viktigt att ha en uppdaterad webbläsare för att få en bra upplevelse av webben. 
För bästa upplevelse av vår webbplats rekommenderar vi något av nedanstående alternativ. Här kan du hämta den senaste versionen av den webbläsare du föredrar:

Internet Explorer och Safari fungerar i de flesta fall på vår webbplats, men vi rekommenderar i första hand något av de ovanstående.
Om din webbläsare är inställd på att visa mycket större eller mindre textstorlek än normalläget kan förskjutningar i grafiken förekomma.

PDF

För att öppna PDF-filer behöver du programvaran Acrobat Reader: