Källsortering

Alla våra hyresgäster har tillgång till att sortera sitt hushållsavfall i våra miljöhus.

Följande går att sortera i alla våra miljöhus:

 • Brännbart
 • Tidningar
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Matavfall

I de flesta miljöhus kan du även sortera:

 • Färgat och ofärgat glas
 • Miljöfarligt avfall
 • Elektronik avfall
 • Små batterier
 • Lysrör
 • Glödlampor
 • Lågenergilampor
 • Porslin, krukor, icke brännbart

Sorteringsguide

Här hittar du tips och råd om källsortering.

Återvinningscentraler inom kommunen

För att besöka återvinningscentralerna i området behövs ett återvinningskort (ÅVC-kort). När du besöker en återvinningcentral i området, ta då med ÅVC-kortet, som hör till din lägenhet. Om du inte har fått ett ÅVC-kort kan du kontakta oss. Ett förlorat ÅVC-kort kostar dig 175 kronor att ersätta.

Här gäller ditt återvinningskort
Mölndals Stads avfall och återvinning