Inköp och upphandling

Som allmännyttigt bolag sker alla våra upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Som leverantör, entreprenör eller konsult hittar du alltid våra pågående upphandlingar på upphandlingar.nu

Vill du svara på en av våra upphandlingar

Om ditt företag är intresserat av att samarbeta med oss gör ni det genom att lämna ett anbud på någon av våra upphandlingar. 

Våra pågående upphandlingar

Alla våra aktuella upphandlingar publiceras på upphandlingar.nu där du också kan hämta förfrågningsmaterial till den upphandling du är intresserad av.
Så våra aktuella upphandlingar

Se våra aktuella upphandlingar

Du som redan är leverantör

Som leverantör till Mölndalsbostäder är du vårt ansikte utåt. Du representerar Mölndalsbostäder i alla kontakter med våra hyresgäster och kunder. Alla vi samarbetar med ska därför följa vår uppförandekod.

Läs vår uppförandekod för entreprenörer

Leverantörsportalen

Vissa av våra leverantörer förväntas hantera ärenden och avrop genom vår leverantörsportal. I samband med den inledande avtalsgenomgången vid uppstarten av ett nytt avtal kommer vi informera om detta. Då går vi även igenom hur portalen fungerar och vad ni som leverantör förväntas göra.

Öppna leverantörsportalen

Fakturering

Sedan 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt. Som kommunalt bostadsbolag gäller detta även oss. Det innebär att vi endast tar emot elektroniska fakturor i nedan specificerade format. Observera att PDF-fakturor inte betraktas som elektronisk faktura. Läs mer om e-fakturalagen på digg.se.

e-fakturaformat

Enligt lagkravet är det formatet ”PEPPOL BIS Billing 3” som rekommenderas. Men det funkar även med andra format som Svefaktura, Svefaktura BIS 5A 2.0 eller SFTI fulltextfaktura.

e-fakturaadresser

Vi använder oss av Visma Proceedo som VAN-operatör och uppsättningen görs lite olika beroende på vilken operatör ni som leverantör använder er av:

Peppol-ID: 0007:5560152885
GLN nr: 7300009014651
Momsregistreringsnummer: SE556015288501
Organisationsnummer: 556015-2885

Fakturamärkning och referenser

Fakturor ska märkas med:

  • För- och efternamn på beställare i korrekt fält beroende på fakturaformat
  • Vårt ordernummer (ifall det finns) i korrekt fält beroende på fakturaformat
  • Löpande fakturor med månadsavgift eller liknande ska märkas med ett abonnemangsnummer som ni får av oss

För dig som inte är van vid elektroniska fakturor

Om ni inte kan skicka e-fakturor finns det möjlighet att kostnadsfritt registrera och skicka era fakturor via vår leverantörsportal Visma Proceedo Supplier Center.

Kontakta e-faktura@molndalsbostader.se med vilken mejladress inbjudan till portalen ska skickas för att skapa ett konto.

Milan Lörinczy Ramde

Ekonom