Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstuga och förvaringsutrymmen ska vara trivsamma och säkra för alla som bor och vistas där. Därför är det viktigt att du känner till vilka regler som gäller. På så vis kan du ta ansvar genom att bidra till en bra och säker miljö. 

Ett litet barn sträcker sig och är på väg att trycka på en våningsknapp i en hiss.

Trapphus och entré

En välkomnande gemensam entré

Trapphuset är bland det första som möter dig och dina grannar när ni kommer hem. Det ska även välkomna era gäster när de kommer på besök. Vi gör vårt bästa för att hålla rent och snyggt för allas trivsel genom att städa regelbundet.

Ställ aldrig lösa föremål i trapphuset

Trappan är den viktigaste utrymningsvägen om det börjar brinna. Enligt brandskydds- bestämmelserna får du därför aldrig ställa cyklar, barnvagnar eller andra saker i entréer och trapphus. Sortera dina sopor och släng dem i miljöhuset. Du får inte förvara soppåsar i trapphuset.

När det  är dags för kalas?

Fest och musik är alltid trevligt. Du ansvarar alltid för dina gäster. Tänk på att människor har olika toleransnivåer. Berätta gärna för grannarna att du ska ha fest – det skapar en bättre stämning.

Ha koll på ditt husdjur

Har du hund eller katt måste du ha uppsikt över dem. Detta gäller både i trapphuset och vid rastning. Tänk på att dina grannar kan vara allergiska eller rädda för ditt husdjur. Rasta aldrig på gården och använd koppel. 

Rent och snyggt gör alla glada

Håll snyggt utanför din dörr och vid postboxarna. Om alla hjälps åt blir det mer trivsamt.

Städning av trapphus och entré

Vi städar alla trappuppgångar varannan vecka året runt. Genom att sparsamt använda miljögodkända rengöringsmedel städar vi klimatsmart. Det är inte tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar eller soppåsar i trapphuset eftersom det är en brandfara. Det hindrar oss även att utföra städningen i ditt trapphus om saker står i vägen. Är det smutsigt och skräpigt i ditt trapphus, gör en felanmälan via Mina sidor. Ibland kommer någon och skräpar ner precis när vi varit där, då behöver vi få veta det.

Höst och vinter i trapphuset

Under hösten och vintern är det lätt att dra med sig löv, snö och grus in i trapphuset. Ta det därför som vana att alltid torka av fötterna innan du går in i entrén. Vid regn- och snörusk kan det annars bildas pölar som du och dina grannar riskerar att halka på. Det är oundvikligt att årstiderna märks i trapphuset. Kontakta oss via Mina sidor om det är extra stökigt så att vi kan städa upp.

Tvättstugan

Tunnhårig man bakifrån bärandes två kassar med tvätt i en tvättstuga.

Trivsel i tvättstugan uppstår när du och dina grannar tar ansvar för att hålla ordning. Städa efter dig, stäng eventuella fönster och släck lamporna. Om alla gör fint till nästa person som ska tvätta, så är det fint när du har din tvättid också. Se filmen om tvättvett. 

Så städar du tvättstugan 

 • Använd städmaterialet som finns i tvättstugan.
 • Ta bort luddfiltret i torktumlaren.
 • Torka upp utspillt tvättmedel och torka ur tvättmedelsfacken i tvättmaskinen.
 • Allt runt omkring i tvättstugan ska vara rent.
 • Sopa eller skura av golven i både tvättstuga och torkrum. Torka av alla bänkar. 

Regler i tvättstugan

 • Det är inte tillåtet att röka i tvättstugan eller ta med husdjur in.
 • Var rädd om maskinerna så att de fungerar även nästa gång du ska tvätta.
 • Använd tvättpåse när du tvättar BH med bygel. 
 • Färga och blek inte kläderna i tvättmaskinerna.
 • Om något inte fungerar gör du en felanmälan på Mina sidor. Lämna felkoden från maskinens display.
 • Ta bort eventuell päls från husdjur.

Tvättider 

Du får använda tvättstugan de tider som står uppsatta på bokningstavlan.

Boka tvättid

Boka din tvättid genom ditt tvättlås.

Boka tvättid digitalt

Där digitalt system finns bokar du med din tagg eller genom Mina sidor. Du hittar bokningen på vår hemsida genom att logga in på Mina sidor

När du tvättat klart

När din tvättid är över ska allt vara städat och klart.

Om ingen tvättar fast det är bokat

Om tvättstugan är bokad ett pass utan att någon är där får du ändå inte ta den tiden. Har du bokat en tid så är det din tid under hela passet. Det är viktigt att hålla sina tider och respektera andras.

Så tvättar du miljövänligt

 • Häng kläderna på vädring och tvätta mer sällan. Du spar tid, pengar och miljö. Dessutom håller kläderna längre. 
 • Tvätta inte med högre temperaturer än nödvändigt.
 • Undvik att tvätta enstaka plagg i maskin. Fyll maskinen helt eller använd program för halv maskin om det finns. 
 • Använd tvättmedel märkt med till exempel Svanen eller Bra miljöval. Följ doseringsanvisningen för mjukt vatten på tvättmedelspaketet.
 • Skippa sköljmedel. De behövs bara för att göra syntetplagg mindre statiska. Om du ändå väljer sköljmedel så använd ett med miljömärkning eller som är biologiskt nedbrytbart. 
 • Undvik klorin och andra blekmedel eftersom klor är ett miljöfarligt ämne som skadar sjöar och hav. Använd istället miljömärkta blekmedel.

Släng ditt skräp rätt

I nuläget har vi ingen sortering i våra tvättstugor. Det du kan slänga där är restavfall. Vi och miljön är dig evigt tacksam om du tar med ditt skräp och sorterar det rätt i våra miljörum. Så som pappers- och plastförpackningar. 

Så förvarar du barnvagnen

Därför ska du aldrig förvara barnvagnen i trapphuset 

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. Lösa saker som barnvagnar, rullatorer och cyklar i ett rökfyllt trapphus kan hindra både vid utrymning och stå i vägen för räddningstjänsten.

Barnvagnar är en stor brandrisk 

Barnvagnar kan både orsaka och förvärra en brand eftersom de är lättantändliga, brinner snabbt och dessutom ger ifrån sig väldigt giftig rök. MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) visar hur snabbt det kan gå om en barnvagn fattar eld.

Barnvagnsrum

I en del av våra hus finns särskilda barnvagnsrum som du kan nyttja. I annat fall ska barnvagnen förvaras i ett förråd eller i bostaden. Är du osäker på vart ditt barnvagnsrum finns så kan du kontakta oss.

Skyddsrum

Vi har skyddsrum i närheten av våra bostäder. De fungerar som källarlokaler, förråd och föreningslokaler i vardagen. De ska ställas i ordning som skyddsrum vid behov inom 48 timmar. Ett skyddsrum är byggt med förstärkta dörrar och väggar. Det har även en speciell ventilation med luftsluss. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum i olika typer av byggnader.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvaret att göra tillsyn och besiktning av våra skyddsrum. Vi följer de rekommendationer och anvisningar som MSB har på oss som fastighetsägare. Du kan läsa mer om skyddsrum hos MSB

Skyddsrum nära ditt hem 

Det är viktigt att du som hyresgäst känner till ditt närmaste skyddsrum. Det gör du genom titta på MSBs skyddsrumskarta. Skyddsrummen är inte bara till för dig och dina grannar. I en situation där allmänheten uppmanas att ta skydd i ett skyddsrum så kan andra medmänniskor ta skydd i det som ligger närmast. Det gäller även skyddsrum som ligger i våra fastigheter. 

Så underhåller vi våra skyddsrum

Läs artikeln om skyddsrum från magasinet "Året hos Mölndalsbostäder 2022" som bland annat handlar om vårt underhåll och vad som ska finnas i ett skyddsrum. 

Cyklar

Laddning av batteri till eldriven cykel och sparkcykel 

Du får ladda batteri till din cykel eller sparkcykel i lägenheten men måste:

 • ladda under uppsikt, aldrig när du ligger och sover
 • ladda på en yta som är ren från brandfarliga föremål
 • ha en gällande hemförsäkring om olyckan skulle vara framme

Du får inte ladda sin cykel eller sparkcykel i våra gemensamma utrymmen som till exempel barnvagnsrum, cykelrum (om inte förutsättningar finns för laddning), trappuppgångar, tvättstugor, källare eller vindar. 

Cykelparkering

Parkera din cykel i cykelställ utanför huset eller om det finns särskilt cykelrum i huset du bor i.

Inga cyklar är tillåtet i trapphuset

Vi vill att du ska vara trygg i ditt hem och det är därför jätteviktigt att du inte förvarar din cykel i trapphuset. Om det uppstår en brand kan det bli svårt att ta sig ut om trapphuset blir rökfyllt. En cykel kan hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten.

Cykelrensning i våra bostadsområden

 Ibland behöver vi rensa bort gamla kvarglömda cyklar som tar plats i våra cykelrum. Allt för att du som aktivt använder din cykel ska få plats med din. Vi är alltid noga med att informera dig innan vi genomför cykelrensningen.

Så går en cykelrensning till

 1. Vi informerar om att vi ska göra en cykelrensning via hyresgästinformation.
 2. Märk upp din cykel med dina kontaktuppgifter. 
 3. De cyklar som inte är märkta rensar vi ut och förvarar hos oss 6 månader. 
 4. Har du inte märkt upp din cykel och vi har hunnit rensa bort den? Kontakta din fastighetsarbetare inom 6 månader efter vi rensat ut cykelrummet. 
 5. Efter förvaringen skänker vi cyklarna till K2C som återanvänder dem.

Kortfattat om K2C

K2C är ett arbetsintegrerat socialt företag i Kungsbacka som arbetar för att skapa nya jobb. Det är inte den ekonomiska vinsten som är främsta målet utan att ge dem som står utanför den traditionella arbetsmarknaden ett arbete. Vinsten återinvesteras alltid tillbaka in i verksamheten för att utveckla medarbetare, köpa utrustning och viktigast av allt – att skapa fler jobb. K2C:s vision är att jobba med återanvändning/återbruk i en personlig och inspirerande miljö.