Biologisk mångfald som frodas

Publicerad 5 september 2022

Sommarängar, odlingslotter och växter för pollinerande insekter. Mölndalsbostäder gör en storsatsning för att öka den biologiska mångfalden.

SOLEN STÅR HÖGT på himlen och värmer behagligt mot huden. Från de grönskande trädkronorna hörs ivrigt fågelkvitter och luften är sprängfylld med blomdoft. På den gemensamma innergården där Vänortsgatan, Hagåkersgatan och Tolsegårdsgatan binds samman är sommaren i full blom. Det lummiga kvarteret består av hopbyggda trevåningshus i tegel, som tillsammans bildar det familjevänliga området Östra Bosgården. En pappa med barnvagn strosar förbi på trottoaren när en elbil ljudlöst rullar in och parkerar intill miljöhuset.

Ur den kliver Mölndalsbostäders förvaltningsassistent Emelie Rosenblom.

– Hej! Kul att se dig! Nu ska vi bara hitta vår fastighetsarbetare Karin Jansson också. Hon har ansvar för utemiljöerna i det här området, säger Emelie.

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Vi behöver fungerande ekosystem och växtpollinering, men djur- och växtlivet minskar i allt snabbare takt. Därför är det jätteviktigt att vi som bostadsbolag ser till att våra grönområden fortsätter att existera.

De senaste månaderna har Mölndalsbostäder påbörjat olika projekt för att bevara viktiga ekosystem och skapa livsmiljöer där fåglar, insekter och växter trivs. Projekten har engagerat flera fastighetsarbetare, som har varit delaktiga i utformningen ute i sina områden. Några av miljöerna ligger i anslutning till innergården, där Karin nu kommer gående med en skottkärra.

Emelie förklarar:

– En sommaräng är en gräsyta som man låter växa fritt för att gynna bin, fjärilar och olika växter. Just nu testar vi två varianter, en där vi satt egna fröer i jorden och en där vi planterat färdiga växter. Flera av våra fastighetsarbetare har sedan länge lämnat små gräsplättar orörda för att hjälpa pollinerande insekter. Skillnaden nu är att vi gör det mer storskaligt.

Både Emelie och Karin tycker att det är viktigt att bevara grönytor även i stadsmiljö, till exempel genom att plantera växter som blommar under olika årstider.

– Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Vi behöver fungerande ekosystem och växtpollinering, men djur- och växtlivet minskar i allt snabbare takt. Därför är det jätteviktigt att vi som bostadsbolag ser till att våra grönområden fortsätter att existera, förklarar Emelie.

MITTEMOT BÄNKARNA PÅ utegården har en liten sandlåda grävts ur och gjorts om till tre odlingslotter för att erbjuda några hyresgäster möjlighet till stadsnära odling. Enligt Emelie var intresset för platserna stor.

– Den sandlådan användes knappt eftersom det ligger en större lekplats hundra meter bort. Responsen var så stor att vi var tvungna att lotta ut platserna. Hittills har hyresgästerna bland annat odlat jordgubbar, sallad, potatis och lök.

Karin inflikar:

– Det är jättekul att det har börjat växa! Hyresgästerna ansvarar själva för att rensa ogräs, vattna och hålla efter. I sommar kör vi en testperiod och om allt funkar bra kommer vi att titta på liknande alternativ även i andra områden.

Ibland behöver fastighetsarbetarna ta ner träd på grund av röta eller skaderisk. De kvistar och grenar som blir kvar används nu till att skapa naturliga insektshotell.

– I vissa områden har vi lummiga skogspartier där vi lämnar kvar delar av träden för att gynna insekter och det naturliga kretsloppet. Från och med i år har vi också bestämt att för varje träd vi fäller ska vi plantera två nya någonstans, säger Emelie.

Karin berättar att projekten har tagits emot med stor entusiasm bland hyresgästerna.

– Vi har fått glada tillrop från boende i alla åldrar! Det känns jättebra att få in hållbarhetsaspekten även på jobbet och att det dessutom uppskattas så mycket av hyresgästerna är en stor bonus.
Plötsligt ringer Emelies telefon. Det är en fastighetsarbetare som behöver en häcksax och det blir dags att åka vidare.

– Målsättningen på sikt är att inkludera fler områden. Vi vill att biologisk mångfald ska vara en naturlig del av våra bostadsmiljöer, säger Emelie och styr stegen tillbaka mot elbilen.