Byte av lägenhet

Du är välkommen att ansöka om ett lägenhetsbyte för din lägenhet om du har haft ditt hyreskontrakt i minst 1 år.

Viktigt att motivera bytet

Det är viktigt att tydligt ange varför du vill genomföra ditt byte. Du kan byta inom Mölndalsbostäder eller till en annan hyresvärd med hyresrätt. Även kedjebyten är tillåtna.

Ekonomisk ersättning

Det är enligt lag förbjudet att begära ekonomisk ersättning för en hyresrätt.

Ansöka om lägenhetsbyte

För att byta bostad behöver du hitta en lämplig bytespart. Handläggningen av bytet tar cirka 6-8 veckor och sker i samråd med den andra bytespartens hyresvärd. Ansökningsblankett finns här, direktbyte eller byteskedja

Vill du hitta någon att byta med inom Mölndalsbostäder kan du lägga in en bytesannons på Mina sidor. Det finns även diverse bytessidor på internet, däribland Boplats hemsida, boplats.se.

Eventuella andra objekt som garage, parkeringsplats med mera sägs automatiskt upp och ingår inte i direktbytet.

Besiktning av lägenheten kommer att göras innan bytet kan godkännas och eventuella skador måste regleras innan bytet kan genomföras.

Godkännande av byte

För att Mölndalsbostäder skall godkänna ett byte av lägenhet krävs att den tilltänkte hyresgästen har goda boendereferenser samt klarar vårt krav på kreditvärdighet.

Kontraktsinnehavaren ska vara folkbokförd i lägenheten.