Skadedjur

Att hålla skadedjur borta från din bostad är inte bara en ekonomisk fråga, det bidrar också till en hållbar utveckling eftersom du ökar livslängden på huset och ditt boende.

Har du fått skadedjur - kontakta felanmälan

Om du får problem med skadedjur, vänd dig till vårt kundcenter så hjälper vi dig.

Lagar som reglerar skadedjursfrågor

Enligt miljöbalken och jordabalken har Mölndalsbostäder som fastighetsägare ansvar för att se till att ohyra och skadedjur saneras i våra fastigheter. I varje trappuppgång ska det även finnas information och kontaktuppgifter till det företag som sanerar i just din fastighet.