Uthyrning i andra hand

Om du inte ska bo i din lägenhet under en tidsbegränsad period, kan du få hyra ut den i andra hand, om det enligt hyreslagen finns beaktansvärda skäl. Beaktansvärda skäl kan vara studier eller arbete på annan ort under begränsad tid. Även att provbo med sambo räknas som beaktansvärda skäl.

Tillstånd krävs

Andrahandsuthyrning kräver alltid Mölndalsbostäders godkännande. Fyll i Ansökan om andrahandsuthyrning som du hittar bland våra blanketter och lämna eller skicka in den till oss. När vi fått in din ansökan prövar vi om den kan godkännas eller inte. Varje ansökan prövas särskilt, vi ger inga generella tillstånd. Om vi inte godkänner din ansökan och du vill säga upp ditt hyreskontrakt gäller en uppsägningstid på tre kalendermånad.

Oskälig hyra är inte laglig

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand får du bara begära den hyra som du själv betalar, plus kostnad för el. Om lägenheten är möblerad kan en mindre summa för slitage läggas på, men inte mer än 10–15 procent av hyran. Om du tar ut en oskälig hyra, det vill säga en för hög hyra, kan du bli återbetalningsskyldig i upp till två år och dessutom förlora ditt eget förstahandskontrakt.

Parkeringsplats

Om du själv har en hyrd parkering, carport eller garageplats, kan du inte hyra ut den till någon annan än till andrahandshyresgästen. I annat fall kan vi säga upp din parkeringsplats med en kalendermånaders uppsägningstid.

Tidsbegränsning

Våra tillstånd om andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade till 1 år i taget. De skäl du åberopar för andrahandsuthyrningen måste kunna styrkas med intyg från exempelvis arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Handläggningstid och dokument

Handläggningstiden för en andrahandsuthyrning beräknas till cirka två veckor. 

Några goda råd:

Teckna skriftligt hyreskontrakt

Vi rekommenderar att du tecknar ett skriftligt hyreskontrakt mellan dig och den tänkta andrahandshyresgästen. Du kan använda hyresgästföreningens Hyresavtal för andrahandsuthyrning som du kan hämta bland våra blanketter eller köpa i bokhandeln. Det finns även att ladda ner från olika sidor på Internet.

Fullmakt

Ett gott råd är att hyra ut lägenheten till någon du verkligen litar på. Som förstahandshyresgäst är det du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt och juridiskt, till exempel vid störningar. Om du är utomlands bör du skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i hyresangelägenheter när du är borta.


Att tänka på vid inneboende

Du måste bo i lägenheten för att ha inneboende

Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra. Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden.

Du måste anmäla folkbokföringsadress 

Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.