Samtycke till behandling av personuppgifter i samband med kommunikation

Från och med 25 maj 2018 träder en ny EU förordning i kraft. Den heter General Data Protection Regulation och förkortas GDPR. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det huvudsakliga syftet med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Denna information gäller för dig som givit ditt samtycke till till behandling av personuppgifter i samband med information, kommunikation och marknadsföring.

Personuppgiftsansvarig Mölndalsbostäder AB (organisationsnummer 556015-2885) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Det här innebär ditt samtycke

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar, det vill säga samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter. 

Ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter innebär att vi kan använda dem i vår information, marknadsföring och kommunikation. Det innebär att bilder och personuppgifter kan användas i samband med information, samt kommersiella och redaktionella sammanhang, för exempelvis kundtidning, broschyrer, event-material, ekonomiska rapporter, interninformation, hemsida samt sociala medier. 

De uppgifter vi behandlar är vanligen ditt namn och bilder av dig. Ibland behandlar vi även telefonnummer, e-post, boendeort, yrke och liknande uppgifter.

Dina rättigheter

Ditt samtycke är giltigt på obestämd tid. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. 

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller om du har frågor, kan du kontakta oss via gdpr@molndalsbostader.se eller postadress GDPR Mölndalsbostäder, Mölndalsbostäder, Box 163, 431 22 Mölndal. Vänligen observera att en begäran om radering eller begränsning av uppgifter som redan har publicerats i distribuerade trycksaker inte kan genomföras.

Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se.