Lägenhetsbyte

Du är välkommen att ansöka om ett lägenhetsbyte för din lägenhet om du har haft ditt hyreskontrakt i minst ett år. Beskriv tydligt varför du vill genomföra ditt byte. Du kan byta inom Mölndalsbostäder eller till en annan hyresvärd med hyresrätt. Även kedjebyten är tillåtna. Kontraktsinnehavaren ska vara folkbokförd i lägenheten. Under sommaren juni, juli och augusti kommer vi inte behandla några ansökningar om lägenhetsbyte eller andrahandsuthyrning på grund av semestertider.

Byta lägenhet med någon med annan hyresvärd

För att byta bostad med någon annan behöver du hitta en lämplig hyrespart. Handläggningen av bytet tar cirka 6-8 veckor och sker i samråd med den andra bytespartens hyresvärd. Under sommaren juni, juli och augusti behandlar vi inte några ansökningar om lägenhetsbyte eller andrahandsuthyrning på grund av semestertider. Använd vår ansökningsblankett för direktbyte eller byteskedja

Garage, parkering och extra förråd

Eventuella andra objekt som garage och förråd med mera sägs automatiskt upp och ingår inte i direktbytet. Har du parkeringsplats kontaktar du Mölndals Parkering

Godkännande av direktbyte

För att vi ska godkänna ett direktbyte måste den tilltänkta hyresgästen ha goda boendereferenser och klara våra krav på kreditvärdighet. Vi gör en besiktning av din lägenheten där eventuella skador måste regleras innan vi kan godkänna ett byte.