Uppsägning

Vi har samlat information om hur du gör för att säga upp lägenhet, förråd eller garage. Uppsägning av parkeringsplats gör du på Mölndals Parkering

Så fungerar uppsägning av hyresavtal

Uppsägning av lägenhet

Uppsägningstiden av ett hyresavtal är tre kalendermånader och gäller från det att vi har mottagit din uppsägning. Det betyder att om du till exempel säger upp din lägenhet i början av oktober, då räknas uppsägningstiden från den siste oktober. I detta exempel blir sista kontraktsdag den 31 januari.  

Så säger du upp ditt hyresavtal

För att säga upp ditt hyresavtal använder du vår uppsägningsblankett som du hittar under blanketter. Posta eller mejla blanketten till oss. Tänk på att uppsägningen gäller först från den dag vi har den hos oss, så skicka in den i tid. Uppsägningen ska vara hos oss  senast den sista vardagen i månaden.

Uppsägning av förråd och garage

När du säger upp din lägenhet och det ingår hyra av garage eller förråd så upphör avtalen automatiskt. 

Uppsägning på grund av dödsfall

En månadsuppsägningstid vid dödsfall

När en lägenhet sägs upp på grund av dödsfall gäller en kalendermånads uppsägningstid om dödsbodelägarna önskar det. Det gäller under förutsättning att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet. Sägs lägenheten upp senare gäller tre kalendermånaders uppsägningstid.

Glöm inte bifoga dödsfallsintyget

Det är viktigt att uppsägningen skickas in till oss tillsammans med dödsfallsintyget. Det beror på att vi inte kan registrera någon som avliden innan vi tagit del av dödsfallsintyget som bekräftelse. 

Underskrift från alla delägare i dödsboet

Alla delägare i dödsboet ska skriva på uppsägningen. Vilka som är dödsbodelägare framgår av dödsfallsintyget. Det beställer du från Skattemyndigheten och bifogar i uppsägningen. Vi bekräftar uppsägningen skriftligen till kontaktpersonen.  

Blankett för uppsägning av hyreskontrakt vid dödsfall

Hjälp för dödsbodelägare och anhörig

Det är många praktiska saker att lösa som vid dödsfall. Samtidigt ska sorgen ska få sin plats. Efterlevandeguiden.se innehåller samlad information från Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan och är en hjälp på vägen.   

Uppsägning vid flytt till äldreboende

Två månaders uppsägningstid

Vid flytt från en lägenhet till ett äldreboende är gäller två kalendermånaders uppsägningstid.

Uppsägning hyresavtal för flytt till äldreboende

Här hittar du blanketten för att säga upp ett hyresavtal för att flytta till äldreboende

Uppsägning av förråd, garage och parkering

Säg upp parkeringsplats

Ska du säga upp din parkeringsplats gör du det hos Mölndals Parkering. Garage eller carport sägs upp hos oss.

Uppsägning av garage, carport eller extra förråd

Uppsägning kan ske via Mina sidor, mejl, brev eller telefon. Uppsägningstiden är en kalendermånad. Vid uppsägning av din lägenhet sägs parkeringsplats, förråd och garage eller liknande utrymmen som du hyr automatiskt upp med samma datum.