Uthyrningspolicy

Varje allmännyttigt bostadsföretag har en uthyrningspolicy. Den beskriver hur vi ska fördela lediga lägenheter och vilka krav som är nödvändiga och rimliga att ställa på dig som hyresgäst när du tecknar ett nytt hyresavtal.

Förturer och villkor

Följande regelverk gäller i samband med att vi fördelar lediga lägenheter.

Förturer innan publicering på Boplats

Steg 1

Eget behov, såsom exempelvis i samband med större renoveringar, rivning eller ombyggnation.

Steg 2

Förtur för befintliga hyresgäster med särskilda, dokumenterade skäl.*

Steg 3

Samarbetsavtal med Mölndals stad.

*) Separation, varaktigt sammanboende (i minst 3 år) med minderåriga gemensamma barn eller särkullbarn, dokumenterat fysiskt-medicinskt skäl, dokumenterat störningsärende. Vi tar hänsyn till god hyressed.

Lediga lägenheter som publiceras på Boplats

Villkor 1

Lägenheten är sökbar med Mölndalsbostäderpoäng och Boplatspoäng. Befintlig hyresgäst hos Mölndalsbostäder, med flest Mölndalsbostäderpoäng och minst 1 096 dagar i nuvarande lägenhet är prioriterad. Om hyresgäst som redan bor hos Mölndalsbostäder tilldelas ny lägenhet, hyrs den avlämnade lägenheten ut enligt villkor 2.

Villkor 2

Lägenheten är sökbar endast med Boplatspoäng. Rangordning sker enligt flest Boplatspoäng.

Villkor 3

Villkor 3 gäller endast för Trygghetsboende Bifrost. Lägenheten är sökbar med Mölndalsbostäderpoäng och Boplatspoäng. Nuvarande hyresgäster hos Mölndalsbostäder med flest Mölndalsbostäderpoäng och minst 1 dag i nuvarande lägenhet är prioriterade.

Nyproduktion som publiceras på Boplats

Villkor 1

Lägenheten är sökbar med Mölndalsbostäderpoäng och Boplatspoäng. Hyresgäst hos Mölndalsbostäder, med flest Mölndalsbostäderpoäng och minst 1 dag i nuvarande lägenhet är prioriterad. Om hyresgäst som redan bor hos Mölndalsbostäder tilldelas ny lägenhet, hyrs den avlämnade lägenheten ut enligt villkor 2.

Villkor 2

Lägenheten är sökbar med Boplatspoäng. Rangordning sker enligt flest Boplatspoäng.

Poängsystem

Poäng på Boplats

Du får poäng för varje dag du är registrerad och har betalat din avgift på Boplats.

Poäng hos Mölndalsbostäder

Du får poäng för varje boendedag med ditt nuvarande kontrakt hos Mölndalsbostäder, vi kallar det Mölndalsbostäderpoäng.

Grundkrav

Fördelning av lägenheter sker under förutsättning att nedanstående grundkrav är uppfyllda

Inkomstkrav

Inkomst ska styrkas, vid nya kontrakt och lägenhetsövertag. Den sammanlagda bruttoinkomsten skall uppgå till minst 1,5 gånger årshyran, som avrundas upp till närmaste tusental vid publicering på Boplats. Inkomstkravet gäller ej Trygghetsboendet. Som inkomst räknas lön, a-kassa, sjukersättning, pension, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga.

Inkomstkrav vid intern omflyttning

Inkomster prövas inte i samband med intern omflyttning, men god hyressed prövas.

Kreditvärdighet

Den sökande får inte ha en skuld hos kronofogden, men skulder av liten betydelse kan tas upp till prövning. Dock godtas inga hyresskulder. Vid beviljad skuldsanering, ska detta styrkas med intyg från Kronofogden.

Övriga krav

  • Blivande hyresgäst(er) ska styrka att nuvarande boende ska avvecklas
  • Kontraktsinnehavare ska ha behov av lägenheten för permanent boende
  • Kontraktsinnehavare ska utgöras av en fysisk person, inte företag eller organisationer med undantag för avtal via Mölndals Stad.
  • Sökande och medsökande ska båda uppfylla samtliga krav i policyn, om båda ska stå på kontraktet. Parterna ska ha familjeband och leva inom äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande.
  • Person kan inte i efterhand, skrivas in som kontraktinnehavare på ett befintligt kontrakt, om inte annan lagstiftning medger detta.

Maximalt antal personer per lägenhet, vid uthyrningstillfället

Ett rum och kök maximalt 3 personer
Två rum och kök maximalt 4 personer
Tre rum och kök maximalt 6 personer
Fyra rum och kök maximalt 8 personer
Fem rum och kök maximalt 10 personer

Observera att i lägenhet med integrerat kök och vardagsrum räknas i detta sammanhang inte vardagsrummet som enskilt rum.

Rökfria hus

Rökförbudet innefattar rökning i nyproducerade lägenheter sedan sommaren 2019 och gäller på balkonger och uteplatser, i gemensamma utrymmen samt i direkt anslutning till husen.Ett särskilt medgivande undertecknas i samband med kontraktsskrivning.

Syftet med rökförbudet är att bidra till bättre trivsel och en hållbar boendemiljö för alla hyresgäster.