Det här är Mölndalsbostäder

I över hundra år har Mölndalsbostäder bidragit till stadens utveckling genom att förvalta, utveckla och bygga nya hem för mölndalsborna.

Som Mölndals största hyresvärd äger och förvaltar vi cirka 3 900 lägenheter. Drygt 800 av dem finns i samhällsfastigheter, såsom äldreboenden, gruppboenden och trygghetsboenden. Vi äger även kooperativa hyresrätter som ytterligare boendeform.

Utöver bostäder äger och förvaltar vi cirka 40 kommersiella lokaler för bland annat butiker, restauranger, kontor, stadsbibliotek och andra verksamheter.

Vår affärsidé

Mölndalsbostäder ska erbjuda trygga och attraktiva bostäder genom hela livet. På ett aktivt och hållbart sätt förvaltar och utvecklar vi boendemiljöer och stadsdelar för att bidra till Mölndals utveckling.

Vision

Tillsammans utvecklar vi Mölndal och skapar den sköna känslan att komma hem.

Kundlöfte

Vi strävar efter att skapa den sköna känslan att komma hem. Det hjälper oss att fatta kloka beslut för hyresgästens bästa.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Från år 2019 finns fem övergripande mål för Mölndals stad, som även stadens kommunala bolag ska arbeta med. Som kommunalt bostadsbolag, och stadens största fastighetsägare, har vi ett särskilt ansvar att bidra till målen.

Läs mer om Mölndals stads övergripande mål

Korta fakta om Mölndalsbostäder

Nedanstående fakta är hämtat från årsredovisningen för 2021

Antal hyresbostäder 3 046
Antal bostäder i samhälllsfastigheter 835
Kommersiella lokaler 37
Förvaltad yta 290 727 kvadratmeter
Antal anställda 83
Snittålder anställda 49 år
Nöjd kund index (NKI) 85,3

Ekonomiska nyckeltal

Nedanstående fakta är hämtat från årsredovisningen för 2021

Omsättning 391 miljoner kronor
Resultat efter finansiella poster 46 895
Marknadsvärde fastigheter 7 232 miljoner kronor
Soliditet 15,2

Certifieringar