Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023

Publicerad 18 april 2024

Nu kan du läsa vår Års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Ett år präglat av läget i omvärlden. Vi berättar om värdet av vårt kundlöfte, våra pågående projekt, hur vi bidrar till stadens mål och mycket mer. Vi ringar helt enkelt in året 2023 och tar oss en titt i backspegeln, med fokus på hållbarhet.