Nu har vi påbörjat hyresförhandlingarna för 2024

Publicerad 18 december 2023

Varje år förhandlar vi hyrorna tillsammans med Hyresgästföreningen Västra Sverige. Vi har i dagarna börjat förhandla för 2024 års hyreshöjning.

Det fortsätter att vara osäkra tider som innebär ökade kostnader för både dig som privatperson och för oss som företag. Vi förstår att den hyreshöjning vi yrkar på för att få täckning för våra kostnader kommer ha en stor påverkan på dig som hyresgäst. Vi försöker aldrig höja en hyra bara för att tjäna pengar.

Vårt yrkande, det vill säga vårt första bud, utgår från den modell som är framtagen i trepartsöverenskommelsen mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige. Förhandlingen ska vara baserad på de lokala förutsättningarna i Mölndal. Vi utgår därför från de faktiska kostnadsökningarna vi har på till exempel räntor, el, vatten, värme och avfallshantering.

Med hyran som enda intäkt får inflationen och kostnadsökningarna en direkt påverkan på våra hyresnivåer. För att vi ska kunna fortsätta förvalta och underhålla våra fastigheter på ett långsiktigt och hållbart sätt med god service är vårt första bud något högre i år än förra året.

Vårt utgångsbud en höjning av hyrorna med 9,96 procent från och med den 1 april. Inför 2023 var vårt bud en höjning med 7,8 procent. En förhandling som senare landade i en faktisk höjning med i snitt 4,0 procent.

Vi är måna om att hitta en balans mellan våra hyresgästers förutsättningar och bolagets ekonomiska behov. Hyrorna vi får in varje månad ska räcka till drift, underhåll, service och administration. Om vi inte får täckning för våra ökade kostnader drabbar det hyresgästerna på sikt. Vi är en långsiktig aktör och har nu i uppdrag att, tillsammans med Hyresgästföreningen, hitta en acceptabel nivå på hyreshöjningen som båda parter kan stå bakom.

Våra samtal kommer fortsätta under de närmaste månaderna. Vi ser fram emot en konstruktiv och respektfull dialog med Hyresgästföreningen och hoppas komma överens om en nivå som båda parter kan stå bakom.

Med en hyreshöjning på 9,96 procent skulle vår snitthyresgäst, som idag har en hyra på ungefär 7 425 kronor, i stället få en hyra på cirka 8 165 kronor. Hyresgästföreningen har fått vårt bud och vi väntar nu på deras återkoppling.

Trepartsöverenskommelsen

Hyresförhandlingen utgår från trepartsöverenskommelsen mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige. Modellen beskriver ett antal lokala och nationella mått som parterna är överens om att ska ligga till grund för beräkningarna. För att enskilda år inte ska få för stor påverkan på hyresnivåerna utgår man från ett snitt över de senaste tre åren.

Sveriges Allmännytta om trepartsöverenskommelsen

Hyresgästföreningen om trepartsöverenskommelsen

Vanliga frågor

När får jag veta vad min hyra blir?

Så snart förhandlingarna är klara kommer vi informera om din nya hyra. Vi informerar i varje trapphus eller brevlåda beroende på område samt på hemsidan.

Hur lång tid tar förhandlingen?

Det är svårt att svara på. Det beror på hur förhandlingarna går och om vi hittar en nivå tillsammans med Hyresgästföreningen. Vår ambition är att förhandlingen ska vara klar senast under mars månad för att undvika retroaktiva höjningar.