Ingen ska behöva förlora sitt hem

Publicerad 21 mars 2023

Samtal, boendestöd och sociala hyreskontrakt. Tillsammans med Mölndals stad arbetar Mölndalsbostäder för att skapa ett socialt skyddsnät som förebygger vräkningar.

SOM ALLMÄNNYTTIGT bostadsbolag har Mölndalsbostäder ett samhällsansvar gentemot sina hyresgäster, oavsett inkomst och bakgrund. Det innebär bland annat att man arbetar förebyggande för att ingen ska behöva förlora sitt hem. Tillsammans med socialtjänsten i Mölndal har Mölndalsbostäder bildat en vräkningsförebyggande arbetsgrupp med representanter från båda parter. Syftet är att tidigt fånga upp ärenden där det finns risk för att en hyresgäst inte kan bo kvar på grund av social eller ekonomisk utsatthet.

– Ofta gäller det allvarligare ärenden, där hyresgästen har fått ett varningsbrev eller en uppsägning. Många gånger är psykisk ohälsa inblandat. Det kan handla om sjukskrivningar, arbetslöshet eller att man inte orkar söka stöd, förklarar Helene Sandell, boendekonsulent på Mölndalsbostäder.

Hon fortsätter:

– Vid obetalda hyror tar vi alltid kontakt med hyresgästen för att snabbt reda ut vad som har hänt och undvika att skulden växer. Socialtjänsten arbetar också vidare med ärendet efter sina rutiner, det kan vara genom hembesök eller samtal.

Mölndalsbostäder har även ett samarbetsavtal med Mölndals stad, där man varje år verkar för att tilldela ett antal hyreskontrakt till personer med särskilda behov, som står utanför bostadsmarknaden.

– Kontrakten tilldelas bara personer med mångårig problematik. Det kan vara skulder eller psykisk ohälsa som hindrar dem från att ordna bostad själva. Även personer med permanent uppehållstillstånd kan erbjudas ett sådant kontrakt. Det är Mölndals stad som avgör vilka personer som tilldelas en lägenhet, säger Helene Sandell.

FÖR ATT YTTERLIGARE förebygga vräkningar kan hyresgäster som har problem, men en vilja att förändra sin livssituation, i vissa fall erbjudas ett socialt kontrakt i 18 månader. Det innebär att hyresgästen får bo kvar, men att socialtjänsten tar över kontraktet.

– Då ingår boendestöd, så att man får hjälp med rutiner och att betala hyran i tid. Om vi ser att allt fungerar, skriver vi tillbaka kontraktet på hyresgästen
igen efter 18 månader, säger Helene Sandell.

I de fall där det vräkningsförebyggande arbetet inte når fram, handlar det ofta om störningsproblematik.

– Det kan gälla missbruk med så mycket störningar att hyresgästen inte kan bo kvar. Men i de flesta fall vinner alla på att undvika avhysningar. Det är ett stort socialt lidande och en samhällsekonomisk förlust, säger Helene Sandell och tillägger:

– Om man som hyresgäst inte kan betala hyran i tid, ska man alltid kontakta oss. Varje ärende är unikt och vi försöker alltid att hitta en lösning tillsammans.