Serviceanmälan

Du gör en serviceanmälan för att anmäla ett fel kring eller i ditt boende så här

  • Registrera ärendet på Mina sidor som är öppet dygnet runt
  • Kontakta kundcenter under kontorstid på info@molndalsbostader.se eller 031-720 84 00

För det här gör du en serviceanmälan

  • Något är trasigt och behöver lagas i din bostad.
  • Något är trasigt eller behöver lagas i tvättstugan, trapphuset, miljöhuset eller på gemensamma ytor.
  • Du vill komma i kontakt med en förvaltare för ditt boende.
  • Du har upptäckt skadedjur i din bostad.

Arbetar du på ett äldreboende eller gruppboende?

Här kan du göra serviceanmälan.

 

Med anledning av Covid-19, med omtanke om dig som hyresgäst och våra medarbetare, har vi anpassat vår verksamhet. Läs mer här.

Kan ditt ärende vänta?

Du som hyresgäst bör fundera över om ditt ärende måste åtgärdas just nu eller om det kan vänta. Vi minskar risken för smittspridning om vi undviker besök som inte är nödvändiga just nu.