Om oss

Mölndalsbostäder är ett helägt kommunalt bostadsbolag som arbetar med att förse Mölndal med attraktiva och kundanpassade hyreslägenheter. Vi har sedan år 1947 byggt och förvaltat hyreslägenheter och har i dag cirka 3700 lägenheter, varav ca 750 är specialanpassade för särskilt boende, som t.ex. äldreboende och kooperativa hyreslägenheter. I bolagets bestånd finns det även kommersiella lokaler och förskolor. Vårt mål är att man som boende hos Mölndalsbostäder ska uppleva valfrihet, ekonomisk trygghet, trivsel och delaktighet.


Affärsidé
Mölndalsbostäder nyproducerar, utvecklar och förvaltar fastigheter så att vi kan erbjuda attraktiva bostäder med sådan service att vi framstår som det naturliga alternativet på hyresmarknaden.

Vision
Vår vision — En bättre värd i Mölndal — är vår ledstjärna och med den menar vi att vi skall jobba för att ständigt förbättra oss så att vi inte bara uppfyller, utan även strävar efter att överträffa kundens, medarbetarens och ägarens krav och förväntningar.

Värderingar

  • Vi är tydliga i både kommunikation och handling, internt och externt.
  • Vi är delaktiga men skapar också delaktighet i vårt arbete och tar personligt ansvar för att ge besked.
  • Vi är modiga och utmanar våra metoder och arbetssätt för att kunna förbättra oss inom identifierade områden.
  • Vi skall alltid uppfattas som tro värdiga av våra kunder, ägare och samarbetspartners.