Om oss

Mölndalsbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som arbetar med att förse Mölndal med attraktiva bostäder. Vi har sedan år 1947 byggt och förvaltat hyresrätter och har i dag cirka 3900 lägenheter, varav 820 är specialanpassade för särskilt boende, som t.ex. äldreboende och kooperativa hyreslägenheter. I bolagets bestånd finns det även kommersiella lokaler och förskolor. Vårt mål är att man som boende hos Mölndalsbostäder ska uppleva valfrihet, ekonomisk trygghet, trivsel och delaktighet.

Affärsidé

Mölndalsbostäder nyproducerar, utvecklar och förvaltar fastigheter så att vi kan erbjuda attraktiva bostäder med sådan service att vi framstår som det naturliga alternativet på hyresmarknaden.

Vision

Vår vision — En bättre värd i Mölndal — är vår ledstjärna och med den menar vi att vi skall jobba för att ständigt förbättra oss så att vi inte bara uppfyller, utan även strävar efter att överträffa kundens, medarbetarens och ägarens krav och förväntningar.